Belangrijke aanvulling op de informatie uit de voorlichtingsbijeenkomsten

Gewijzigde ouderbijdragen

De gemeente en beide schoolbesturen hebben daarop besloten dat dit extra beschikbaar gekomen budget zal worden aangewend om de tarieven voor de peuteropvang te verlagen en daarmee de inkomensafhankelijke ouderbijdragen goedkoper te laten zijn.

In de bijlage vindt u de nieuw tabel met een indicatie van de netto ouderbijdrage per inkomenscategorie. De tabel die wij in de informatiepakketjes tijdens de bijeenkomsten hebben verstrekt is daarmee niet meer van toepassing.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met:

Kits Primair
Hofstraat 18
9411 LB  Beilen
Tel.: 0593 – 535 101
of mail naar: kinderopvang@kitsprimair.nl

Call Now Button