Kits Primair Lifestyle

De integrale kindcentra van Kits Primair richten zich op meer dan alleen kinderopvang en openbaar basisonderwijs. Bij Kits Primair willen we de ontwikkeling van kinderen zo breed mogelijk stimuleren en kinderen optimaal voorbereiden op de toekomst. Een maatschappij waarin talenten en vaardigheden steeds belangrijker worden.

In ieder integraal kindcentrum is er daarom aandacht voor talentontwikkeling met het Lifestyleprogramma van Kits Primair. Dat bestaat uit een beredeneerd aanbod voor vijf leer-/ontwikkelingsgebieden. Voor ieder ontwikkelingsgebied is er een uitdagend aanbod aan lessen en activiteiten. De vijf Lifestyle gebieden zijn:  

  • Kunst, cultuur en erfgoed
  • Sport, educatie en welzijn
  • Muziek en beeldende vorming
  • Natuur, wetenschap en techniek
  • Multimedia-educatie

Kinderopvang

Bij de kinderopvang staat er iedere vakantie een Lifestyle ontwikkelingsgebied centraal. In de zomervakantie is dat bijvoorbeeld sport, educatie en welzijn en in de kerstvakantie muziek en beeldende vorming. Daarnaast zijn er voor de naschoolse opvang themakisten ontwikkeld gericht op talentontwikkeling. Enkele thema’s zijn: fantasie, circus, de boerderij, landen, superhelden en sprookjes.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs zijn de Lifestyle leergebieden een aanvulling op de reguliere vakken zoals taal, rekenen, geschiedenis en wereldoriëntatie. Voor ieder gebied zijn er een aantal activiteiten die kinderen motiveren om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast kunnen integrale kindcentra zelf activiteiten verzorgen om de doelen vanuit het beredeneerd Lifestyle aanbod te behalen.

Call Now Button