Groepering

Het leerlingenaantal dat op de eerste dag na de zomervakantie aanwezig is, bepaalt de hoeveelheid formatie voor het komende schooljaar. Door deze toegekende formatie is het mogelijk de groepen in te delen en deze te bemensen met leerkrachten.

Vierjarige kinderen mogen op de dag na hun verjaardag instromen in de basisschool. Met uitzondering van kinderen die gedurende de 4-5 weken voorafgaand aan de zomervakantie 4 jaar worden. Deze kinderen kunnen tijdens deze weken nog wel enkele dagdelen meedraaien. De kinderen op de Prinses Margrietschool zijn verdeeld over 8 jaargroepen. Verder onderscheiden we een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met een continurooster. Alle leerlingen gaan 25 uren per week naar school en daarmee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke norm.

Call Now Button