Over Stichting Kits Primair

Ons integraal kindcentrum (IKC) is onderdeel van Kits Primair, de stichting voor kinderopvang en openbaar basisonderwijs in de gemeente Midden-Drenthe. Kits Primair telt elf integrale kindcentra waar kinderopvang en openbaar basisonderwijs wordt verzorgd. De IKC’s zijn verdeeld over twaalf locaties in de gemeente Midden-Drenthe.

Het bestuur en intern toezicht
Voor de vormgeving van het bestuur en intern toezicht werken wij met het Raad van Toezichtmodel. Daarbij is er een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de taken van de directeur-bestuurder.

 Missie
Het belangrijkste doel van Kits Primair is goed onderwijs en goede kinderopvang verzorgen. Dit is vertaald in de missie ‘kleur geven aan kwaliteit’. Kleur geven aan de kwaliteit van het onderwijs en de opvang voor kinderen, maar ook voor de medewerkers.

Visie
Bij ons staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en verdient aandacht en respect. Wij bieden kinderen een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving waar talenten tot ontplooiing komen. Een plek waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Waar een kind kan uitgroeien tot een sociaal vaardig en weerbaar mens met een positief zelfbeeld.
Onze integrale kindcentra zijn openbaar, iedereen is welkom. Verschillen tussen kinderen zien we als een verrijking voor ons onderwijs en onze kinderopvang. We leren kinderen samenwerken, respect te hebben en in te zien dat mensen verschillend zijn, maar toch gelijkwaardig.

Call Now Button