Kennismaken en aanmelden

Voordat u een schoolkeuze maakt, kunt u telefonisch (0592 412302) een afspraak maken met de schoolcoördinator of met de directeur voor een oriënterend bezoek en gesprek, het liefst minstens twee maanden voor uw kind vier jaar wordt of op school komt. In dit gesprek wordt u nader geïnformeerd over het beleid en de gang van zaken op school en u ontvangt een informatiemapje. Uiteraard krijgt u ook een rondleiding door de school.

 

Na inschrijving en voordat uw kind vier jaar is en naar school mag, kunt u uw kind enkele dagdelen laten kennismaken, meedraaien met de groep. De desbetreffende leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Zitten er reeds broertjes en/of zusjes of school, dan kunt u bij de schoolcoördinator/directeur een inschrijfformulier halen en eventueel nog nadere informatie verkrijgen.

Call Now Button