Kinderdagopvang 

Op de kinderdagopvang bieden wij opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zorg en aandacht voor uw kind en zijn/haar ontwikkeling staat voorop. Wij willen dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daarom zijn onze locaties huiselijk ingericht en werken wij met een vast team en een vaste structuur.  Wij bieden kinderen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving waar ze zich optimaal kunnen ontplooien.

-Baby’s 

Ieder kind is uniek en verdient de zorg en aandacht die het nodig heeft. We houden rekening met de wensen van ouders en de behoeften van het kind. Voor baby’s is rust, structuur en een veilige omgeving van belang. We hanteren daarom een vaste dagindeling en hebben speciale plekken voor baby’s om te slapen en te spelen.

Zodra uw baby zich verder begint te ontwikkelen, stimuleren wij dat met passende activiteiten en spelmaterialen. Onze vaste medewerkers, speciaal ingerichte groepsruimtes en een aanbod dat past bij de ontwikkelingsfase van uw kind, zorgen ervoor dat uw baby zich optimaal kan ontplooien. 

-Peuters 

Peuters krijgen bij ons de ruimte om zelf te spelen en te ontdekken. We laten uw kind vrij  wanneer het kan en nemen het aan de hand als het nodig is. We beschikken over een uitdagend spelaanbod dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert.

Op alle locaties bieden we vroeg- en voorschoolse educatie aan met het programma Uk en Puk. Het programma bestaat uit leuke en leerzame activiteiten die uw kind voorbereiden op de basisschool. Daarnaast gaan we met de kinderen naar buiten, zingen we samen, lezen we voor, doen we spelletjes, enzovoort.

De dagopvang vindt plaats in groepsverband. Uw kind leert omgaan met andere kinderen en om samen te spelen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de sociale vaardigheden van uw kind.
De peuters van de kinderopvang doen, als daar ruimte voor is, regelmatig mee met de peuters van de peuteropvang. 

Ons streven is dat uw kind een fijne en plezierige tijd beleeft op de kinderopvang.

Klik hier voor de folder over Uk en Puk

Kinderopvang Margriet

Call Now Button